عطیه صفرزاده

عطیه صفرزاده

  • دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عنوان رساله دکترا: بررسی اثربخشی روش آموزش مهارت های رفتاردرمانی دیالکتیک به تنهایی و همراه با آموزش خانواده در کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی با تاکید بر فرآیند تغییر.

  • مقالات :

اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آرام سازی در کاهش عاطفه منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان – مجله پژوهش در سلامت روانشناختی سال ۱۳۹۱٫

اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب، استرس و افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان- مجله مطالعات روانشناسی بالینی سال ۹۱٫

بررسی همبستگی بین دید خوش بینانه با سلامت عمومی در بیماران قلبی- مجله دانشگاه علوم پزشکی قم سال ۹۳٫

Training of Dialectic-behavioral Skills Training Based on Soler Model Alone and Along With Family Education In Reducing The Symptoms Of Patients with Borderline Personality Disorder And Improving Family Function With Three Months follow up- Opcion Article 2018.

ترجمه و تالیف کتاب آموزش آرامسازی و مدیریت استرس برای زنان مبتلا به سرطان سینه در دو جلد کتاب راهنمای درمانگران و کتاب مراجع-انتشارات روانسنجی سال ۱۳۹۲٫

تالیف کتاب زوجدرمانی جامع- دکتر حسین موسی زاده، دکتر عطیه صفرزاده- انتشارات گلدن ۱۳۹۷( در دست چاپ)

دو دوره سخنران سمپوزیوم چاقی در مرکز مطالعات اختلالات غدد و متابولیسم دانشگاه شهیدبهشتی با عنوان بررسی اثربخشی روش آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در اختلالات چاقی و اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی در اختلالات چاقی.

ترجمه و هنجار سازی پرسشنامه اروپایی پنج بعدی کیفیت زندگی EuroQol-5D که در دانشگاه شاهد موجود است.

استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان تاثر آموزش مهارت های زندگی در زنان باردار خشونت دیده، سال ۱۳۹۵ دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی شهید بهشتی.

گذراندن بیش از ۱۰۰۰ساعت کارورزی در حوزه رویکرد تحلیلی (رویکرد روانپویشی کوتاه مدت، رویکرد روابط موضوعی) از سال ۱۳۹۱-۱۳۹۳٫

آموزش رویکرد روان تحلیلگری همراه با سوپرویژون تحلیلی از سال ۱۳۹۱ تا به اکنون توسط اساتید مجرب داخلی و خارجی.

عضو نظام روانشناسی ایران.

  • حوزه فعالیت: درمان فردی اختلالات روانشناختی بزرگسالان ، زوجدرمانی، مسلط به اجرا و تفسیر تست های روانشناختی از جمله تست هوش، تست شخصیت و تست های تحلیلی.
دکمه بازگشت به بالا