او پرخاشگر هست یا من او را عصبانی کرده ام

دکمه بازگشت به بالا