وابستگی، انکار مداوم و مزمن خود است

دکمه بازگشت به بالا