مقالات

اختلال شخصیت مرزی

اختلال شخصیت مرزی

تعریف- ملاک های تشخیصی- سبب شناسی-درمان.

شیوع قابل توجه اختلال شخصیت مرزی، گستردگی و پیچیدگی علائم و هم ابتلایی بالا با سایر اختلالات روانپزشکی که هم مخل کیفیت زندگی بوده و هم باعث کاهش پاسخ به درمان و افزایش احتمال عود بیماری می شود و می تواند هزینه سنگینی بر پیکره سلامت روان جامعه وارد کند. در ضمن بدتنظیمی هیجانی و رفتاری که منجر به واکنش های تکانشی از جمله اقدام به خودکشی، خودزنی، مصرف مواد، رفتارهای پرخطر و سکس پرخطر می شود همگی ضرورت اعمال مداخلات روانشناختی بر روی این گروه از بیماران را مطرح می کند. و از آنجایی که ارائه یک مداخله روانی و اجتماعی موثر و در کوتاهترین زمان ممکن یک دغدغه مهم در حوزه سلامت روان می باشد. و یکی از محدودیت های رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک ، طولانی بودن این روش و افزایش احتمال ریزش مراجعان می باشد.

رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک

به همین منظور رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک در فرمت کوتاه مدت به منظور افزایش اثربخشی و کاهش ریزش مراجع و کوتاه کردن دوره درمان تدوین شده است که اثربخشی آن در این پژوهش بررسی می شود. در ضمن با توجه به اینکه مداخلات انجام شده همگی معمولا به یک علت متمرکز بوده و برای آن راهکار درمانی ارائه می دهند؛ و همه رویکردهای ارائه شده موثر بوده و برتری بر یکدیگر ندارند لذا بر آن شدیم که اثربخشی درمان چندبعدی (درمان فردی و خانواده درمانی) را بر روی این گروه از بیماران بیازماییم. شیوع قابل توجه اختلال شخصیت مرزی، در ضمن بدتنظیمی هیجانی و رفتاری که منجر به واکنش های تکانشی از جمله اقدام به خودکشی، خودزنی، مصرف مواد، رفتارهای پرخطر و سکس پرخطر می شود همگی ضرورت اعمال مداخلات روانشناختی بر روی این گروه از بیماران را مطرح می کند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در حوزه های مختلف شناختی و فردی و رفتاری و هیجانی دچار بدتنظیمی و بدکارکردی بوده و درضمن هم ابتلایی بالایی با سایر اختلالات از جمله اختلال استرس پس از سانحه، اختلال دوقطبی، اختلال خوردن، اختلال سو مصرف مواد، اختلال نقص توجه دارد(راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکاDSM-5). به همین دلیل معمولا شکست درمانی در اختلال مرزی بالا است و هزینه های زیادی بر دوش بخش سلامت روان خواهد بود خودکشی در ۸تا۱۰ درصد این افراد روی می دهد، و اعمال جرح خویشتن مثل بریدن یا سوزاندن و تهدیدها و اقدامات خودکشی شایع هستند. . ۴۶ تا ۹۲ درصد بیماران مرزی اقدام به خودکشی کرده اند و ۳ تا ۱۰ درصد نیز خودکشی را کامل انجام داده اند . و بین ۶۹ تا ۸۰ درصد نیز رفتارهای خودآسیب رسان داشتند . اقدامات درمانی زیادی برای مدیریت بیماران مرزی اعمال شده است از جمله مداخلات مطرح در مورد اختلال شخصیت مرزی؛ رفتاردرمانی دیالکتیک است. رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک با استفاده از مجموعه ای از تکنیک ها و مهارتهای فردی و گروهی و تلفنی، بر درمان و بهبود بدتنظیمی های بیماران مرزی متمرکز می باشد. در مورد بیماران غیر بستری موثرترین روش درمانی رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک می باشد. در ابتدا این رویکرد برای کمک به بیماران مبتلا به اختلال مرزی همراه با اقدام به خودکشی توسط لینهان طراحی شد. رویکرد رفتار درمانی دیالکتیک در مقایسه با روشهای درمانی دیگر تاثیر بارز و بسزایی در کاهش اقدام به خودکشی دارد و نتایج حاصل از درمان نیز در پیگیری های یک سال همچنان پایدار بود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا